Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
UVOLŇUJÍCÍ SÉO

UVOLŇUJÍCÍ SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4215

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
UVOLŇUJÍCÍ Směs éterických olejů 10 ml h4215b -,-- Kč 182,89 Kč
-
+
UVOLŇUJÍCÍ Směs éterických olejů 20 ml h4215c -,-- Kč 292,61 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Obsažené éteriské oleje jsou známé pro své uvolňující, uklidňující účinky. Mohou napomáhat odstranit napětí, mikrobiálně čistit vzduch. Výborný relaxační olej.

Obsažené éterické oleje:
Levandulový, citronový, z litsey cubeby, majoránkový

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?


2-3/2007 - 
Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Aromaterapie a stres

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde