Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
THYMION SÉO

THYMION SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4210

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
THYMION Směs éterických olejů 10 ml h4210b -,-- Kč 282,46 Kč
-
+
THYMION Směs éterických olejů 20 ml h4210c -,-- Kč 446,96 Kč
-
+
THYMION Směs éterických olejů 50 ml h4210d -,-- Kč 885,64 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Směs éterických olejů vhodná při výskytu bradavic. 
 
Tip Karla Hadka: Bradavice potíráme koncentrovaným olejem Thymion a přelepíme náplastí, abychom zpomalili odpařování olejů obsažených ve směsi. Bradavice vysychá a ztrácí se během 10 až 14 dnů. Jsou však i výjimečné případy, kdy se bradavice ztratily až po dvou měsících používání tohoto přípravku.

Obsažené éterické oleje:
Čajovníkový, z túje, mateřídouškový, z litsey cucbeby, citronový a další.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

4/2010 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Bércové vředy

1/2009 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Bradavice a plísně na nohou


4/2013 - Zkušenosti a rady: Vážený pane Hadku,

 

Katalog    

SPECIÁLNÍ SMĚSI

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde