Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
SENNÉ KVĚTY SÉO

SENNÉ KVĚTY SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4213

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
SENNÉ KVĚTY Směs éterických olejů 10 ml h4213b -,-- Kč 151,75 Kč
-
+
SENNÉ KVĚTY Směs éterických olejů 20 ml h4213c -,-- Kč 242,79 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Příjemná a známá letní vůně připomínající seno. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své hřejivé a osvěžující účinky. Mohou napomáhat zlepšovat koncentraci, vnímání a myšlení. V zimních měsících velice příjemná „vzpomínka“ na léto.
 
Obsažené éterické oleje:
Eukalyptový, mátový, pomerančový, lavandinový, jalovcový, citronelový, smrkový, fenyklový, hřebíčkový a další.

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde