Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
SATUREJKA ÉO

SATUREJKA ÉO

INCI: Satureia hortensis Oil

Kód výrobku: 4069

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
SATUREJKA HORSKÁ Éterický olej 5 ml h4069a -,-- Kč 235,32 Kč
-
+
SATUREJKA HORSKÁ Éterický olej 10 ml h4069b -,-- Kč 353,01 Kč
-
+
SATUREJKA HORSKÁ Éterický olej 20 ml h4069c -,-- Kč 564,78 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Profil vůně: 
Svěží, bylinná.

Hlavní složky: 
Terpinen, cymen, karvakrol, eugenol, thymol, linalool, tujanol, damascenon.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své silné antibakteriální, protiplísňové i antivirální účinky.

Využití v kosmetice: 
Masážní, koupelové a sprchovací preparáty. Bývá součástí mastí a balzámů podporující hojení. Vynikající, ale silně dráždivý olej.

Bezpečnostní upozornění: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nepoužívat v těhotenství. Opatrně dávkovat.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie 

2/2014 - Slovo odborníka: Domácí medová mast

4/2013 - Slovo odborníka: Borovice a její olej

4/2010 - Škola aromaterapie: Naše bohatství – „antibiotika“ chudých

1/2010 - Škola aromaterapie: Letální…? A kolik? 

3/2009 - Aktuální téma: Nejen o prasečí chřipce

2/2009 - Škola aromaterapie: Kapénkové infekce 

1/2009 - Škola aromaterapie: Saturejkový olej 

 

2/2011 - Poradna Karla Hadka: Karpální tunely 

1/2007 - Poradna: NEMUSÍME MÍT VŠECHNO


4/2013 - 
Zkušenosti a rady: Dutiny zlobit nemusí 

3/2009 - Koutek pro maminky: Děti a aromaterapie, aromaterapie a děti 

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde