Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
RELAXAČNÍ SÉO

RELAXAČNÍ SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4212

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
RELAXAČNÍ Směs éterických olejů 10 ml h4212b -,-- Kč 471,79 Kč
-
+
RELAXAČNÍ Směs éterických olejů 20 ml h4212c -,-- Kč 753,27 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Obsažené éterické oleje jsou známé pro své osvěžující, uklidňující účinky. Nechává zapomenout na starosti všedního dne. Vhodný do koupelových a masážních olejů.
Obsažené éterické oleje: Pomerančový, z cedrového dřeva, levandulový, z růžové palmy

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde