Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
PETRŽEL ÉO

PETRŽEL ÉO

INCI: Carum petroselinum Seed Oil

Kód výrobku: 4058

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
PETRŽEL Éterický olej 10 ml h4058b -,-- Kč 412,03 Kč
-
+
PETRŽEL Éterický olej 20 ml h4058c -,-- Kč 659,26 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Profil vůně: 
Trpká, příjemná, kořeněná.

Hlavní obsahové složky: 
Apiol, myristicin, pinen, felandren, bergapten.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své projímavé, adstringentní, antiseptické a močopudné účinky.

Využití v kosmetice: 
Pro svoji byť příjemnou, ale zeleninovou vůni se užívá v kosmetice zřídka. Možno říci, že též jen jako koření.
 
Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

INFORMACE KARLA HADKA

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde