Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
ORANGE-SANITOL

ORANGE-SANITOL

Univerzální aroma-čistič

Kód výrobku: 5500

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ORANGE‑SANITOL Čisticí aroma‑přípravek 20 ml h5500c -,-- Kč 24,00 Kč
-
+
ORANGE‑SANITOL Čisticí aroma‑přípravek 500 ml h5500i -,-- Kč 449,00 Kč
-
+
ORANGE‑SANITOL Čisticí aroma‑přípravek 1000 ml h5500j -,-- Kč 718,00 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Orange-Sanitol může představovat uklizený a navíc krásně vonící byt. To proto, že pomerančový olej, z hlediska technického, lze označit i jako vynikající rozpouštědlo. Univerzální čistič Orange-Sanitol vyrobený z éterických olejů, lihu a emulgátorů. Jinými slovy surovin, které nachází běžné použití i při výrobě kosmetiky. Za zmínku stojí i skutečnost, že všechny použité suroviny vykazují vynikající biologickou odbouratelnost, čímž z Orange-Sanitolu dělají i jedinečný ekologický přípravek.
Vzhledem k vysokému obsahu terpenů v pomerančovém oleji, již během použití zbaví Orange-Sanitol jak čištěný předmět, tak i vzduch v celém bytě, mikrobů. Nutno dodat, že velice příjemně. Těžko bychom hledali někoho, komu oleje citrusových plodů nevoní.

Mně osobně se osvědčil tento agent voňavé čistoty v laboratoři. Při čištění umaštěných stolů, nádob, lahví, umývadel, podlahy i laboratorních pomůcek. Stejné služby poskytne samozřejmě i v koupelně či kuchyni. Zde doporučuji množství 10 – 20 ml Orange-Sanitolu (1 až 2 polévkové lžíce) dát do litrové lahve s rozprašovačem a doplnit vodou. Vanu, umývadlo, toaletu, dlaždice i podlahu zbavíme současně nejen nečistot, ale i mikrobů.

Vzhledem k obsahu jak lihu, tak i emulgátoru, se přípravek Orange - Sanitol rozpouští ve vodě. Tím ale použití Orange-Sanitolu zdaleka nekončí. Dobré služby poskytne např. i při čištění oděvů. Stejně tak dobře jím lze odstranit různé mastné fleky, ať již od různých potravinářských mastnot, či dokonce sazí, nebo i minerálních olejů. Zde je pak třeba vyšší koncentrace, až 10 %. Zde bych doporučoval vyzkoušet, jak dotyčný materiál bude vysoké koncentrace Orange-Sanitolu snášet.

 

Hlavní obsahové složky:
Lih denaturovaný, destilovaná voda. Emulgátor. Vybrané éterické oleje (pomerančový).

Použití:
Podlahy, či hladké plochy: 10 - 20 ml (1 - 2 polévkové lžíce) na cca. 5 litrů vody. Samotné mytí se pak provádí běžným způsobem.


Koberce: Orange-Sanitol lze použít v 1%-ni koncentraci (jedna polévková lžíce na 1 litr vody) i na odstraňování různých znečištění koberců. V tomto případě se osvědčí vysloužilá plastová láhev s rozprašovačem. Skvrnu doporučuji postříkat a molitanovou hubkou vydrhnout. Pro jistotu doporučuji na nenápadném místě vyzkoušet zda Orange-Sanitol nebude rozpouštět barvy koberce.


Okna, zrcadla a sklo: Zde doporučuji poněkud vyšší koncentraci, zhruba 10 %. To odpovídá množství jedné polévkové lžíce Orange-Sanitolu KH na 100 ml vody.


Koupelna – toaleta: Jak již výše zmíněno, Orange-Sanitol je vhodný i pro koupelny a toalety, na dlaždice, obklady, vany, sprchovací kouty, umývadla, vodovodní baterie.


V kuchyni: Orange-Sanitol spolehlivě odstraňuje mastnoty, o které v kuchyni nikdy není nouze. Zde lze v případě nutnosti (zaschlé tuky) použít i koncentrovaný Orange-Sanitol. Běžně však stačí i koncentrace 1 díl čističe na 10 dílů vody. Odměnou pak je i příjemně provoněná kuchyně.

Orange-Sanitol se dále osvědčil i při odstraňování skvrn od čokolády, propisovacích tužek, rtěnek. Zde je vhodná koncentrace cca. 1:5 až 1:10.
Mně osobně se osvědčil i při čištění plastů interiéru auta. Běžná koncentrace 1%, některé fleky jsem ale musel odstraňovat i koncentrátem. Jen jako příklad bych uvedl všemi motoristy "milovanou" dosloužilou dálniční nálepku na čelním skle. Jedním z problémů je i odstraňování barev fixů z popsaných tabulí.


Orange-Sanitol je i zde při koncentraci 1:50 excelentním pomocníkem.


Orientační tabulka koncentrací a ředění s vodou:

1:10 10 ml = 1 polévková lžíce na 100 ml

1:50 10 ml = 1 polévková lžíce na 500 ml

1:100 10 ml = 1 polévková lžíce na 1 l

1:200 10 ml = 1 polévková lžíce na 2 l

1:500 10 ml = 1 polévková lžíce na 5 l

 

Důležité upozornění:
U citlivých povrchů z umělých hmot, akrylu či laků, doporučuji vždy ředění 1:100, neboť vysoké koncentrace Orange-Sanitolu by je mohly narušovat. Při použití vykazuje koncentrovaný přípravek Orange-Sanitol i bělící účinek. Při odstraňování různých fleků může být tato schopnost sice žádoucí, u některých textilií by to mohlo vést i k vyblednutí původních barev. Proto doporučuji před použitím u textilií vyzkoušet na nenápadném místě stabilitu barev.

 

Skladování:
Uvedená trvanlivost preparátu se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

 

Bezpečnostní upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM.

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

 

2/2016 - Koutek pro maminky: Čistící prostředek ORANGE-SANITOL

2/2010 - Novinky: ORANGE-SANITOL KH

 

1/2015 - Slovo odborníka: Atopický ekzém

4/2014 - Slovo odborníka: Čistota půl zdraví?

 

1/2013 - Poradna Karla Hadka - odpověď: Vyčištění nádobky aromalampy

4/2010 - Poradna Karla Hadka – odpověď: Myčka nádobí

1/2016 - Zkušenosti a rady: Orange Sanitol

3/2015 - Zkušenosti a rady: Zpívali a tančili jsme s ORANGE SANITOLEM

2/2015 - Zkušenosti a rady: Dobrý den,

1/2015 - Zkušenosti a rady: Rady (nejen) pro začínající maséry

1/2015 - Zkušenosti a rady: Jak za mě pomeranč umyl nádobí

1/2015 - Zkušenosti a rady: Chtěli bychom Vám moc poděkovat za preparát ORANGE‑SANITOL. 

4/2014 - Zkušenosti a rady: Vážený pane Hadku

3/2014 - Zkušenosti a rady: Není nad vlastní zkušenosti, a tak bych se ráda o některé podělila

3/2014 - Zkušenosti a rady: Orange je super…

4/2013 - Zkušenosti a rady: Dopis pro Máňu

3/2013 - Zkušenosti a rady: Dobrý den, pane Hadku,

2/2013 - Zkušenosti a rady: Vážený pane Hadku,

2/2013 - Zkušenosti a rady: Thymicon – pomocník v domácnosti

3/2012 - Zkušenosti a rady: Pohodové těhotenství s Hadkem 

3/2012 - Zkušenosti a rady: Dobrý den, pane Hadku,

3/2012 - Zkušenosti a rady: Dík za Orange-Sanitol

1/2012 - Zkušenosti a rady: Zázrak jménem Sanitol

4/2011 - Zkušenosti a rady: Půl života s Hadkem 

4/2011 - Zkušenosti a rady: Pochvala pro Orange Sanitol

3/2011 - Zkušenosti a rady: Preparáty – postřehy, zkušenosti z domácnosti 

1/2011 - Napsali jste nám: Pochválen buď Orange Sanitol

3/2010 - Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Óda na Sanitol

   

1/2013 - Koutek pro maminky: Maminkám a nejen jim

3/2012 - Koutek pro maminky: I malé holčičky…

4/2011 - Koutek pro maminky: Děti a aromaterapie 

  

Katalog 

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

 

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde