Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
NOC LÁSKY SÉO

NOC LÁSKY SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4204

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
NOC LÁSKY Směs éterických olejů 10 ml h4204b -,-- Kč 389,63 Kč
-
+
NOC LÁSKY Směs éterických olejů 20 ml h4204c -,-- Kč 623,38 Kč
-
+
NOC LÁSKY Směs éterických olejů 50 ml h4204d -,-- Kč 1 246,82 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Již sám název napovídá o použití této kompozice, exkluzivní nejen svou vůní, ale i cenou. Příjemná součást intimní atmosféry, uklidňující a zároveň povzbuzující účinky. Vhodný jak do koupelového, tak masážního oleje. Taktéž v aromalampě upoutá pozornost každého.

Éterické oleje:
Ylang-ylang, mimózový, pelargóniový, santálový, pomerančový, jasmínový, tuberóza.
Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

 
Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde