Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
MOLUNOL  SÉO

MOLUNOL SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4223

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
MOLUNOL Směs éterických olejů 20 ml h4223c -,-- Kč 408,53 Kč
-
+
MOLUNOL Směs éterických olejů 50 ml h4223d -,-- Kč 850,80 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Éterické oleje: Z túje, čajovníkový, lavandinový, šalvějový, z růžové palmy,….
 
Molunol je směs éterických olejů vhodná na virové a bakteriální projevy.
 
INCI: Thuja occidentalis Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, Salvia officinalis Oil, Cymbopogon martini Oil, Litsea cubeba Fruit Oil, Thymus vulgaris Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Satureia hortensis Oil, Tanacetum vulgare Flower Oil, Angelica archangelica Root Oil, Helichrysum italicum Flower Oil, Melissa officinalis Leaf Oil

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxický při požití nebo při styku s kůží.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2015 - Novinky: Molunol

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde