Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
LOVE STORY

LOVE STORY

Autoparfém se svěží exotickou ovocnou vůní umocněnou úžasnou vůní jasmínu

Kód výrobku: 7002

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
LOVE STORY Autoparfém 5 ml h7002a -,-- Kč 63,78 Kč
-
+
LOVE STORY Autoparfém 100 ml h7002e -,-- Kč 298,05 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Auto jako čistě technický prostředek mívá charakteristickou vůni plastů, gumy, pachů z motoru, výfukových plynů. Cigaretový kouř zanechává svůj typický odér stejně tak jako některá přepravovaná zavazadla. Auto‑parfémy mohou příjemně provonět interiéry aut a svou vůní nastolit příjemnou atmosféru.
 
Návod k používání autoparfému v obalu s dřevěným uzávěrem:
Otevřete dřevěný uzávěr a odstraňte plastové krycí víčko. Pokud víčko zůstalo v dřevěném uzávěru, použijte například pinzetu pro snadnější manipulaci. Opětovně uzavřete lahvičku a obraťte dnem vzhůru. Nechte nasáknout obsah do dřevěného víčka po dobu cca 2-3 minut. Příležitostně zkontrolujte pevnost utažení závitu dřevěného uzávěru, dlouhodobým pohupováním by se mohl závit povolit.
 
Popis vůně:
Autoparfém Love Story má svěží exotickou ovocnou vůni umocněnou úžasnou vůní jasmínu.
 
Hlavní obsahové složky:
Alkohol, specifické parfémové, éterické oleje, jasmínový olej, atd.

 

V novém skleněném obalu je dodáváno 5 ml autoparfému. Větší balení  zůstává v rozprašovači.
 
Skladování:
Uvedená trvanlivost výrobku se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje.
Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

 


Bezpečnostní upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Před použitím protřepat! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat!
Neaplikujte na plastové části!

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM. 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2010 - Novinky: AUTO-PARFÉMY?

3/2010 - Z vašich dopisů: Voňavý pořadník

 

Katalog 

AUTOPARFÉMY

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde