Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
KOKOS

KOKOS

Parfémový olej

Kód výrobku: 8511

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
KOKOS Parfémový olej 10 ml h8511b -,-- Kč 118,02 Kč
-
+
KOKOS Parfémový olej 20 ml h8511c -,-- Kč 188,84 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Profil vůně:
Výrazná exotická vůně.


Hlavní složky:
Směs vonných látek.


Vlastnosti:
Typická vůně kokosu, v jejíž společnosti si snadno představíme léto a exotický obrázek pláže s větrem ohnutých palem, které se naklání blízko moře.

 

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je­­‑li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM. 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde