Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
KARAMEL

KARAMEL

Parfémový olej

Kód výrobku: 8510

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
KARAMEL Parfémový olej 10 ml h8510b -,-- Kč 127,62 Kč
-
+
KARAMEL Parfémový olej 20 ml h8510c -,-- Kč 204,19 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Profil vůně:
Sladká, teplá vůně s uklidňujícím dojmem.


Hlavní složky:
Směs vonných látek.


Vlastnosti:
Působí teplým a uklidňujícím dojmem. Mají ji určitě rádi lidé, kteří dokáží ocenit sladkou vůni, která se vytváří při výrobě karamelu.

 

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je­‑li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM. 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde