Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
JASMÍN

JASMÍN

Parfémový olej

Kód výrobku: 8509

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
JASMÍN Parfémový olej 10 ml h8509b -,-- Kč 151,08 Kč
-
+
JASMÍN Parfémový olej 20 ml h8509c -,-- Kč 241,72 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Profil vůně:
Jedná se o teplou, smyslnou až afrodiziakální vůni.


Hlavní složky:
Směs vonných látek.


Vlastnosti:
Vůně jasmínu uklidňuje, ale zároveň organismus povzbuzuje a harmonizuje. Zlepšuje náladu a zvyšuje sebedůvěru.

Umí široko daleko příjemně provonět své okolí.

 

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je­‑li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou­‑li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM. 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde