Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
INSEKTOL SÉO

INSEKTOL SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4216

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
INSEKTOL Směs éterických olejů 10 ml h4216b -,-- Kč 190,54 Kč
-
+
INSEKTOL Směs éterických olejů 20 ml h4216c -,-- Kč 304,85 Kč
-
+
INSEKTOL Směs éterických olejů 50 ml h4216d -,-- Kč 609,72 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Obsažené éterické oleje jsou známy svojí schopností odpuzovat hmyz, jsou známé svými osvěžujícími a uklidňujícími účinky.

Přípravek lze aplikovat buď přímo na oděv (nikoli umělohmotný), přidávat do krémů, olejů či opalovacích přípravků všude tam, kde je to vzhledem k výskytu obtížných insektů žádoucí.

Éterické oleje: 
Cedrový, z máty peprné, eukalyptový, citronelový, pačuliový, hřebíčkový, bazalkový, levandulový, šalvějový

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2009 - Novinky: Insektol 
 

3/2010 - Z vašich dopisů: Sauna a děti... a nejenom děti – těmi jsme přece stále všichni

2/2009 - Aktuální téma: Voňavá lékárnička – na cesty i pro doma

 

Katalog     

SPECIÁLNÍ SMĚSI

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde