Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
HARMONIE SÉO

HARMONIE SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4203

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
HARMONIE Směs éterických olejů 10 ml h4203b -,-- Kč 258,63 Kč
-
+
HARMONIE Směs éterických olejů 20 ml h4203c -,-- Kč 413,80 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Obsažené éterické oleje jsou známé pro své uklidňující, osvěžující a mikrobiální účinky. Velice vhodný pro chvíle ve dvou. Krásně provoní interiér.

Obsažené éterické oleje: 
Ylang-ylang, mimózový, jasmínový, růžový, pomerančový, cedrové dřevo, levandulový, kadidlovníkový, yzop, tuberóza.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?


1/2010 - Z vašich dopisů: Lucie mi napsala...

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde