Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
EUKALYPTOVO - CITRÓNOVÝ ÉO

EUKALYPTOVO - CITRÓNOVÝ ÉO

INCI: Eucalyptus citriodora Oil

Kód výrobku: 4096

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
EUKALYPTOVO-CITRONOVÝ Éterický olej 10 ml h4096b -,-- Kč 147,85 Kč
-
+
EUKALYPTOVO-CITRONOVÝ Éterický olej 20 ml h4096c -,-- Kč 236,58 Kč
-
+
EUKALYPTOVO-CITRONOVÝ Éterický olej 50 ml h4096d -,-- Kč 473,21 Kč
-
+
EUKALYPTOVO-CITRONOVÝ Éterický olej 100 ml h4096e -,-- Kč 813,91 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Profil vůně:
Jemná, svěží, slabě kyselá, kafrová, balzámová. Na rozdíl od typu Eucalyptus globulus daleko jemnější a pro mnohé přijatelnější.

Hlavní obsahové složky: 
Citronelol, geraniol, eugenol, citronelal, carvon, cineol.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, antivirální a protiplísňové účinky. Bývá vhodný v období virálních onemocnění, chřipkách.

Využití v kosmetice:
Používá se zatím relativně málo, vhodný na mastnou, zánětlivou pleť. Ve farmacii bývá doporučován při pásovém oparu (Herpes Zoster). Lze použít na rozpraskané rty, při nachlazení, bronchiálních problémech.

Tip: 
Malé množství masážního oleje s obsahem 5–10% eukalyptovo-citronového oleje vmasírovat do prsou.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

1/2007 - Voňavé novinky


3/2013 - 
Slovo odborníka: Podzim jako pozvánka do lékárny? Nikoliv!

1/2011 - Škola aromaterapie: Eukalyptus Citriodora aneb dětský eukalypt

1/2010 - Škola aromaterapie: Letální…? A kolik? 

4/2007 - Aktuální téma: Přezimování

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?


1/2011 - 
Poradna Karla Hadka – odpověď: ÉO Eukalyptus globulus u malých dětí

2/2010 - Poradna Karla Hadka – odpověď: ÉO a nachlazení 2 letého dítěte

1/2007 - Poradna: NEMUSÍME MÍT VŠECHNO


4/2011 - 
Koutek pro maminky: Aromaterapie v Baby clubu Nekky 

4/2011 - Koutek pro maminky: Děti a aromaterapie 

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

 

 

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde