Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
Sleva 5  %
CITRÓNOVÁ RŮŽE SÉO

CITRÓNOVÁ RŮŽE SÉO

INCI: Artemisia balchanorum Crasch Oil

Kód výrobku: 4014

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 10 ml h4014b 203.47 Kč 193,30 Kč
-
+
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 20 ml h4014c 325.55 Kč 309,27 Kč
-
+
Z CITRONOVÉ RŮŽE Éterický olej 50 ml h4014d 651.07 Kč 618,51 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Profil vůně: 
Svěží, citrusová, s jemným nádechem růže.
 
Hlavní obsahové složky:
Citronelal, geraniol, citral, limonen, skořicový aldehyd, borneol, thujon.
 
Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své antibakteriální a repelentní účinky. Farmaceuty bývá doporučován při bolestech hlavy.
 
Použití v kosmetice:
Vhodný na každý typ pleti. Bývá součástí přípravků k péči o vlasy. V koupelových a masážních olejích může napomáhat ke zmírnění svalové únavy po fyzickém výkonu. 

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

  

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2-3/2007 - Škola aromaterapie: Aromaterapie?

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde