Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
BRONOL SÉO

BRONOL SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4226


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
BRONOL Směs éterických olejů 10 ml h4226b -,-- Kč 219,91 Kč
-
+
BRONOL Směs éterických olejů 20 ml h4226c -,-- Kč 354,91 Kč
-
+
BRONOL Směs éterických olejů 50 ml h4226d -,-- Kč 709,82 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Směs éterických olejů vhodná při bronchitidách. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své protizánětlivé, antivirální, kašel tišící účinky. Použití do aromalampy a při ředění 1:100 na masáž.
 
Obsažené éterické oleje:  Tymiánový, eukalyptový, fenyklový, dobromyslový, z máty peprné, kmínový, badyánový.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde