Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
BENZOIN ABSOLUE (PŘÍR.KRYSTALY) ÉO

BENZOIN ABSOLUE (PŘÍR.KRYSTALY) ÉO

INCI: Styrax benzoin Gum Extract

Kód výrobku: 4004

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
BENZOE ABOSLUE PRYSKYŘICE Přírodní krystaly 10 g h4004b -,-- Kč 365,93 Kč
-
+
BENZOE ABOSLUE PRYSKYŘICE Přírodní krystaly 20 g h4004c -,-- Kč 585,43 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Profil vůně:
Příjemně nasládlá, připomínající vanilku, lehce kořeněná.

Hlavní obsahové složky:
Kyselina benzoová a skořicová, vanilin, benzaldehyd.

Aromaterapeutické účinky:
Usnadňuje vykašlávání, je vhodný k uvolnění dýchacích cest, při astmatu a při chrapotu, účinný na dnu, artritidu, lze ho řadit mezi lehká sedativa, má antibakteriální účinky, může se použít jako přírodní konzervant kosmetiky.

Využití v kosmetice:
Na suchou, popraskanou a podrážděnou pleť, přírodní konzervant, fixátor vůní v parfémech.

Poznámka:
Přírodní benzoin je pevná krystalická látka, která se musí před použitím rozpustit v malém množství vysokoprocentního alkoholu nebo rostlinného oleje za lehce zvýšené teploty, následně ho lze použít jako jiný éterický olej.

 

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie 

3/2009 - Aktuální téma: Aromaterapie a ošetřování pokožky na podzim

2-3/2007 - Škola aromaterapie: O těkavosti éterických olejů

 

2/2015 - Zkušenosti a rady: Meridiánové masáže a aromaterapie - ELEMENTY OHEŇ A ZEMĚ 

2/2008 - Zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů: Éteráčky, co nechcou ven z lahvičky

 

Katalog 

ÉTERICKÉ OLEJE

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde