Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
AROMISAN

AROMISAN

Směs éterických olejů vhodná do vysavače.

Kód výrobku: 5600


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
AROMISAN Vůně do vysavačů 50 ml h5600d -,-- Kč 269,49 Kč
-
+
AROMISAN Vůně do vysavačů 100 ml h5600e -,-- Kč 409,86 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Směs éterických olejů - určená pro vysavače. Krásně provoní vzduch a zároveň jsou obsažené éterické oleje známé pro své antimikrobiální účinky.
Tip: Nakapejte dřevěnou kouli směsí Aromisan a vložte do sáčku do vysavače.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Může způsobit poškození orgánů.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

4/2013 - Novinky: Ne vždy zrovna voní

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde