Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
AROMA BABY SÉO

AROMA BABY SÉO

Směs éterických olejů - vhodná pro provonění dětských pokojů

Kód výrobku: 4229


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
AROMA BABY Směs éterických olejů 10 ml h4229b -,-- Kč 165,00 Kč
-
+
AROMA BABY Směs éterických olejů 20 ml h4229c -,-- Kč 265,30 Kč
-
+
AROMA BABY Směs éterických olejů 50 ml h4229d -,-- Kč 530,60 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Směs éterických olejů vhodná pro děti, tedy do dětských pokojů, školek/škol. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své antivirální, antimikrobiální účinky. Díky obsažené borovici může zlepšovat dýchání. Krásně provoní vzduch.
 
Obsažené éterické oleje: Borovicový, mateřídouškový, eukalyptový, badyánový, z litsey cubeby

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

4/2013 - Novinky: AROMA-BABY

4/2015 - Zkušenosti a rady: Voňavé Vánoce

4/2014 - Zkušenosti a rady: CHRÁPETE?

1/2014 - Zkušenosti a rady: Těhotenství a aromaterapie

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde