Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
ANTIRAUCH SÉO

ANTIRAUCH SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4208

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ANTIRAUCH Směs éterických olejů 10 ml h4208b -,-- Kč 215,33 Kč
-
+
ANTIRAUCH Směs éterických olejů 20 ml h4208c -,-- Kč 344,55 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Může napomáhat odstranit nepříjemný zápach cigaretového kouře v místnosti, Obsažené oleje jsou známé pro své osvěžující a antimikrobiální účinky.
 
Éterické oleje:
Máta peprná, eukalyptový, ze smrkového jehličí, hřebíčkový, citronová tráva.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie 

3/2010 - Z vašich dopisů: Sauna a děti... a nejenom děti – těmi jsme přece stále všichni

 

Katalog 

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

 
Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde