Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
ANTINIKOTIN SÉO

ANTINIKOTIN SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4207

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ANTINIKOTIN Směs éterických olejů 20 ml h4207c -,-- Kč 396,43 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Éterické oleje:
Z máty peprné, z borovicového jehličí, jalovcový, eukalyptový, hřebíčkový, levandulový, cypřišový.

Tip Karla Hadka:
Při chuti na cigaretu vkápneme jednu kapku ANTINIKOTINU přímo do úst, necháme působit, a co nejpomaleji polykáme. Denní dávka by neměla překročit 30 kapek. Přestože je ANTINIKOTIN preparát s excelentní snášenlivostí, doporučujeme jedincům se žaludečními problémy užití po jídle, s ohledem na možnost dráždění žaludeční stěny.

V devadesátých letech byl panu Karlu Hadkovi udělen vícenárodní patent na preparát ANTINIKOTIN. Registrační číslo patentu v České republice je 280420. S tímto patentem se v roce 1996 pan Karel Hadek zúčastnil mezinárodního veletrhu patentů a vynálezů v Ženevě. Zde byl tento patentovaný preparát oceněn bronzovou medailí.
CZ-Patent 280420, pan Hadek obdržel za tento patent bronzovou medaili na Mezinárodním veletrhu patentů a vynálezů v Ženevě.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

1/2008 - Hadkovské zamyšlení: Není vtip jako vtip… 

4/2007 - Škola aromaterapie: Novoroční předsevzetí


2/2013 - 
Zkušenosti a rady: Vážení,

3/2010 - Z vašich dopisů: Sauna a děti... a nejenom děti – těmi jsme přece stále všichni

 

Katalog    

SPECIÁLNÍ SMĚSI

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde