Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
ANTICHRAPIN SÉO

ANTICHRAPIN SÉO

Směs éterických olejů

Kód výrobku: 4205

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ANTICHRAPIN Směs éterických olejů 10 ml h4205b -,-- Kč 234,07 Kč
-
+
ANTICHRAPIN Směs éterických olejů 20 ml h4205c -,-- Kč 374,53 Kč
-
+
ANTICHRAPIN Směs éterických olejů 50 ml h4205d -,-- Kč 749,05 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč
Směs éterických olejů vhodná proti chrápání. Pár kapek aplikovaných na polštář a vdechovaných během spánku může mít uklidňující účinky, prohlubovat spánek.

Éterické oleje:
Kozlíkový, kmínový, cypřišový, levandulový, bergamotový, růžový, mimózový, máta peprná, fenyklový, majoránkový, citronový.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

2/2009 - Poradna Karla Hadka – odpověď: ANTICHRAPIN - vhodné použití


4/2014 -
 Zkušenosti a rady: CHRÁPETE?

 

Katalog    

SPECIÁLNÍ SMĚSI

 

 

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde