Kategorie zboží

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
Č.4 ANAHATA

Č.4 ANAHATA

4. čakra - směs éterických olejů Čakra

Kód výrobku: 4804

Výrobce: 1. Aromaterapeutická KH a.s.


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
ANAHATA-srdeční, Směs éterických olejů 2 ml h4804o -,-- Kč 198,75 Kč
-
+
ANAHATA-srdeční, Směs éterických olejů 10 ml h4804b -,-- Kč 857,93 Kč
-
+
ANAHATA-srdeční, Směs éterických olejů 20 ml h4804c -,-- Kč 1 372,65 Kč
-
+
Celková cena:
0 Kč

Anahata (srdeční, čili 4. čakra) ovlivňuje naše plíce a dýchací systém, srdce a oběhovou soustavu, imunitní systém, lymfatické žlázy a ovládá brzlík hormon – thymohormon. Tato čakra je spojená s mentální vrstvou aury a jejími protiklady jsou nově nastupující a staré myšlení. Překonáme-li tuto polaritu, transcendujeme vlastní mysl a spojujeme se s posvátnou absolutní láskou. Rovnováha energií tohoto centra generuje soucit, touhu pečovat o druhé a růst směrem k absolutní, všeobjímající lásce. Člověk se stává společenským, otevřeným a přátelským je v kontaktu se svými pocity.


Vůně:
Růže, túje, jedle, mateřídouška, mandarinka, citron, muškátový ořech.
 

INCI:
Citrus nobilis Oil, Myristica fragrans Kernel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Abies alba Cone Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Citrus limon Fruit Oil, Thymus serpyllum Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

INFORMACE KARLA HADKA

 

Časopis Aromaterapie

3/2012 - Novinky: Novinky na druhou… 
 

4/2013 - Slovo odborníka: Lecitoly a speciální směsi jako jedinečný vánoční dárek

 

Katalog 

ČAKROVÉ PARFÉMY A SMĚSI

 

Pot%u0159ebujete%20poradit%3F%3Cbr%3EInspirujte%20se%20p%u0159i%20v%FDb%u011Bru%3Cbr%3Ena%u0161ich%20v%FDrobk%u016F%2C%20na%20na%u0161em%20katalogu.%3Cbr%3E Katalog
Karla Hadka
%u010CASOPIS%3Cbr%3EAROMATERAPIE%204/2017
Časopis
Ke stažení zde